30 de xan. de 2016

Moción sobre o anteproxecto de Lei de Acuicultura de Galicia

En nome da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Anova Umia e o BNG-Asembleas Abertas presentan unha moción conxunta no concello de Portas para manifestar o seu rexeite ao anteproxecto de Lei de Acuicultura de Galicia presentado pola Consellería do Mar.8 de xan. de 2016

Estado lamentable do reformado pavillón de Romai

Estado lamentable do pavillón de Romai despois dunha rehabilitación que custou 388.965,63€ (custe dos proxectos técnicos non incluídos).


A Deputación licitou a reforma mediante procedemento aberto por 372.348,24€ o 6 de febreiro de 2011 (presentáronse 24 ofertas). A adxudicación realizouse o 20 de xullo de 2012 á empresa "Obras y Construcciones Sostenibles S.L." (con domicilio social no Grove) por 290.431,28€, é dicir, cun 22% de baixa con respecto ao importe de licitación. O prazo de execución era de 18 meses.
As obras estiveron paralizadas en 2013 por un reformado do proxecto para incluír o reforzamento das cerchas do tellado. Modificado que a Deputación aprobou o 5 de setembro de 2013 por 42.065,35 €.
Posteriormente, decidiuse poñer caucho flexible no chan cun custe de 56.469€.
A obra RE-inaugurouse oficialmente o 11 de xullo de 2015 (incluíndo placa co nome do recén investido alcalde). Non se cumpriron os prazos de execución e o resultado, salta á vista, é moi decepcionante, porque nada parece ter cambiado respecto das fotos que o BNG publicou en 2009.

O financiamento das obras procedeu 100% da Deputación:
a. Libre disposición da presidencia: 129.799,12€.
b. Plan de Investimentos da Deputación 2009-2011: 160.632,16€ (esta cantidade primeiro foi destinada para a "climatización de piscina municipal", pero dada a súa "inviabilidade económica" decidiuse cambiarlle o destino).
c. Plan de Investimentos e Gastos Correntes 2012: 42.065,35€ (un plan de 2012 pero cun gasto aprobado en setembro de 2013...).
d. Plan Provincial de Obras e Servizos 2015: 56.469€.

Na foto apréciase como a auga e a humidade está a producir caídas de pintura e manchas nas paredes e grietas no chan.

Algún político asume algún tipo de responsabilidade? Ou só dan a cara para re-re-re-inaugurar?