24/04/2018

Pleno Ordinario

O venres 27 de abril de 2018 ás 20:30 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación da acta da sesión 02-03-2018.
 2. Expediente 196/2018. Subvención solicitada a outra Administración. Plan Concertado Servizos Sociais 2018.
 3. Expediente 104/2018. Procedemento de Contratación Depuradora de Leito Bacteriano no lugar da Estación. Plan Concellos 2017.
 4. Decretos alcaldía do 26-02-2018 ao 23-04-2018.
 5. Período Medio de Pago 1T-2018.
 6. Plan Concellos Deputación 2018.
 7. Rogos e Preguntas.

17/04/2018

Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O venres 20 de abril ás 20:30 h. celebrarase unha sesión ordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación da acta da sesión extraordinaria 12-01-2018.
 2. Aprobación acta sesión extraordinaria do 23-02-2018.
 3. Expediente 196/2018. Solicitude subvención Plan Concertado 2018.
 4. Expediente 104/2018. Procedemento de Contratación obra Depuradora Leito Bacteriano no lugar de Estación.

27/02/2018

Pleno Extraordinario

O venres 2 de marzo de 2018 ás 20:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Toma de posesión da Concelleira Noelia Alonso Gándara.
 2. Expediente 104/2018. Procedemento de Contratación Obra Depuradora de leito bacteriano no lugar da Estación.
 3. Expediente 99/2018. Elaboración e Aprobación do Orzamento 2018.
 4. Liquidación Orzamento 2017.
 5. Plan Concellos Deputación 2018.
 6. Rogos e Preguntas.

21/02/2018

Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O venres 23 de febreiro ás 20:45 h. celebrarase unha sesión extraordinaria da Comisión Informativa de Asuntos a Tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación da urxencia da convocatoria da sesión.
 2. Expediente 104/2018. Procedemento de Contratación Obra Depuradora de leito bacteriano no lugar da Estación.

O venres 16 tocaba convocar a Comisión Informativa de Asuntos a Tratar polo Pleno (non se pagan dietas por asistencia), pero non a convocaron.
O venres 23 tocaba convocar Pleno ordinario, pero non o convocaron. No seu lugar convocan unha sesión extraordinaria da Comisión Informativa de Asuntos a Tratar polo Pleno.
QUE CONTINÚE O DESCONTROL E A IMPROVISACIÓN CONSTANTE!

Comisión Especial de Contas

O venres 23 de febreiro ás 20:30 h. celebrarase unha sesión extraordinaria da Comisión Especial de Contas na Casa do Concello coa seguinte orde do día:
 1. Aprobación da acta da sesión extraordinaria 28/04/2017.
 2. Expediente 99/2018. Elaboración e Aprobación do Orzamento 2018.
POR QUE CON MAIORÍA ABSOLUTA VAN A APROBAR OS ORZAMENTOS CON TRES MESES DE RETRASO?

16/01/2018

Pleno Extraordinario

O venres 19 de xaneiro ás 19:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación acta sesión ordinaria 27-10-2017.
 2. Aprobación acta sesión extraordinaria 27-10-2017.
 3. Aprobación acta sesión extraordinaria 24-11-2017.
 4. Moción do BNG-AA por unha recollida e tratamento de residuos sustentables co medio ambiente.
 5. Moción do BNG-AA sobre defensa cruceiros Casal e Outeiriño.
 6. Expediente 496/2017. Titularidade dun ben.
 7. Expediente 13/2018. Procedemento administrativo común (administración xeral).
 8. Dación dos Decretos e Resolucións da Alcaldía.
 9. Rogos e Preguntas.

09/01/2018

Convocatoria extraordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O venres 12 de xaneiro de 2018 ás 20:30 h. celebrase unha reunión extraordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación acta 25-08-2017.
 2. Aprobación acta 21-09-2017.
 3. Moción BNG-AA por unha recollida e tratamento de residuos sustentables co medio ambiente.
 4. Moción BNG-AA sobre defensa cruceiros Casal e Outeiriño.
 5. Expediente 496/2017. Procedemento xenérico.
 6. Rogos e preguntas.