25 de abr. de 2017

Pleno Ordinario

O venres 28 de abril de 2017 ás 20:40 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 03/03/2017.
 2. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 24/03/2017.
 3. Aprobación pago sentenza procedemento de orixe Seguridade Social 0000266/2015 (Mónica Ferro Goldar).
 4. Dación de conta dos Decretos e Resolucións da Alcaldía.
 5. Informe da Presidencia.
 6. Plan Concellos 2017 - Solicitudes e Resolucións.
 7. Informe Período Medio de Pago 1T - 2017.
 8. Rogos e preguntas.19 de abr. de 2017

Convocatoria da asemblea aberta de Portas

O venres 21 de abril ás 21:30 h. celebrarase unha asemblea aberta no Centro Cultural de Romai. Asuntos a tratar:

 • Aprobación novo boletín informativo.
 • Sentenzas xudiciais condenatorias contra o concello de Portas.
 • Organización andaina e comida campestre.
 • Asuntos varios.

Como sempre están convidad@s tod@s @s simpatizantes e amig@s.

4 de abr. de 2017

Convocatoria extraordinaria da Comisión Especial de Contas

O venres 28 de abril de 2017 ás 20:30 h. celebrarase unha sesión extraordinaria da comisión especial de contas na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación acta sesión 24/02/2017.
 2. Informe conta xeral exercizo 2016.

O BNG-Asembleas Abertas consegue o compromiso do goberno municipal de destinar 20.000 euros ao arranxo urxente dos parques infantís de Portas

Aprobada a moción do BNG-Asembleas Abertas para reparar os parques infantís de Portas

O pasado venres 24 de marzo o pleno da corporación de Portas aprobou por unanimidade a moción que o grupo municipal BNG-Asembleas Abertas presentara o 2 de marzo para reclamar a reparación urxente dos parques infantís municipais así como a aprobación á maior brevidade posible dun plan de mantemento dos mesmos.
O goberno municipal comprometeuse a destinar a tal fin unha partida de 20.000 euros procedentes dos fondos que lle corresponden a Portas da liña 1 de investimentos do Plan Concellos 2017 da Deputación.
Este acordo plenario chega só tres semanas despois de que se aprobase o orzamento municipal do ano 2017 (3 de marzo de 2017), que como denunciara o BNG-AA non responde ás necesidades da cidadanía, demostrando unha vez máis o nivel de improvisación dun goberno municipal desnortado.
O nulo mantemento dende a súa construción provocou que o estado actual no que se atopan todos os parques infantís municipais das catro parroquias sexa deplorable. Dándose casos de extremo perigo para os usuarios, con táboas rotas ou desaparecidas que deixan á vista cravos e parafusos, xunto a balados podres e oxidados.
BNG-Asembleas Abertas considera positivo o acordo acadado para a reparación urxente dos parques infantís pero con todo manterase vixiante para esixir a súa execución, dados os antecedentes de incumprimento sistemático dos acordos plenarios por parte do goberno.

Cravos oxidados en Cachal (Lantaño).
Balado podre e oxidado en Portadeconde (Portas).
Parafusos oxidados en San Xoán (Portas).

Táboas rotas, pedras e madeira podre na Rapeira (Portas).
Parafusos oxidados e madeira podre na Rapeira (Portas).

21 de mar. de 2017

Pleno Extraordinario

O venres 24 de marzo de 2017 ás 19:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Expediente de solicitude á Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan Concellos 2017 - Obra "Depuradora de leito bacteriano no lugar da Estación".
 2. Mocións:
  1. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas para aprobación dun plan de mantemento periódico dos parques infantís municipais, así como o seu arranxo urxente.


16 de mar. de 2017

Convocatoria extraordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O martes 21 de marzo de 2017 ás 20:30 h. celebrarase unha reunión extraordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Expediente de solicitude á Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan Concellos 2017 - Obra "Depuradora de leito bacteriano no lugar de Estación".
 2. Mocións:
  1. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas para aprobación dun plan de mantemento periódico dos parques infantís municipais, así como o seu arranxo urxente.


7 de mar. de 2017

PP e VUP consensúan PXOM e orzamentos a tres semanas do seu congreso local

Víctor Estévez oculta o pago de 184.000 € por unha neglixencia de Roberto Vázquez que non asume responsabilidades

O pasado venres 3 de marzo celebrouse un pleno extraordinario no concello de Portas no que se aprobaron os orzamentos de 2017 co voto en contra do BNG-Asembleas Abertas (3) e o voto favorable de PP (4) e VUP (4). Os orzamentos foron consensuados entre PP e VUP, partido do que fora alcalde popular durante 23 anos, e sen embargo, o grupo de goberno non mantivo ningún tipo de contacto co BNG-AA.

Este acordo entre PP e VUP que se leva forxando dende hai meses non se limita só ao orzamento deste ano, senón que inclúe tamén o PXOM. A cambio do apoio de VUP aos orzamentos, o Partido Popular comprometeuse a 1º aprobar o PXOM sen modificar unha coma do documento que Roberto Vázquez deixara redactado e que tanta contestación social concitara, e 2º a ocultar debaixo das alfombras as numerosas irregularidades detectadas da anterior etapa.

O orzamento aprobado contempla un primeiro pago de 184.000 euros para facer fronte a unha sentenza de abril de 2016 pola cal o concello foi condenado por desprotexer á asistenta social que finalmente fora brutalmente agredida en 2012. A desprotección da empregada municipal foi consecuencia da inacción consciente do ex-alcalde Roberto Vázquez, que sen embargo non asume ningún tipo de responsabilidade, e cuxas consecuencias trata agora de ocultar o seu sucesor, Víctor Estévez.

BNG-Asembleas Abertas cualifica este orzamento de antisocial, aprobado sen participación veciñal, mantén unhas taxas desmesuradas a pesares das promesas de rebaixa e sen embargo non atende ningunha das necesidades máis urxentes da cidadanía. Mentres se incrementan as partidas de dietas (+4.500€), atencións protocolarias (+4.000€), subvencións nominativas ou festas, prevese aumentar o endebedamento coa subscrición dun novo préstamo bancario por valor de 80.000 euros aos que hai que engadir os 55.000 euros xa destinados do Plan Concellos ao pago de débeda e gasto corrente.BNG-Asembleas Abertas denuncia a viraxe radical do Partido Popular pactando con aquelo que dicían deostar apenas hai un ano para buscar a reunificación do partido a tres semanas do seu congreso local, aínda que supoña o incumprimento absoluto dos seus compromisos electorais como é o caso de consensuar o Plan Xeral de Urbanismo.