16/01/2018

Pleno Extraordinario

O venres 19 de xaneiro ás 19:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación acta sesión ordinaria 27-10-2017.
 2. Aprobación acta sesión extraordinaria 27-10-2017.
 3. Aprobación acta sesión extraordinaria 24-11-2017.
 4. Moción do BNG-AA por unha recollida e tratamento de residuos sustentables co medio ambiente.
 5. Moción do BNG-AA sobre defensa cruceiros Casal e Outeiriño.
 6. Expediente 496/2017. Titularidade dun ben.
 7. Expediente 13/2018. Procedemento administrativo común (administración xeral).
 8. Dación dos Decretos e Resolucións da Alcaldía.
 9. Rogos e Preguntas.

09/01/2018

Convocatoria extraordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O venres 12 de xaneiro de 2018 ás 20:30 h. celebrase unha reunión extraordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación acta 25-08-2017.
 2. Aprobación acta 21-09-2017.
 3. Moción BNG-AA por unha recollida e tratamento de residuos sustentables co medio ambiente.
 4. Moción BNG-AA sobre defensa cruceiros Casal e Outeiriño.
 5. Expediente 496/2017. Procedemento xenérico.
 6. Rogos e preguntas.

27/12/2017

Novo Boletín Informativo - Decembro 2017

O BNG-Asembleas Abertas edita un novo boletín informativo (Nº 18 # Decembro de 2017), que comezará a repartirse polas casas de Portas nos próximos días.
O goberno de Víctor Estévez é un fraude
O goberno do Partido Popular é incapaz de cumprir nin a primeira das súas promesas electorais: nin transparencia, nin participación veciñal, nin rexeneración democrática, nin consenso para aprobar o Plan Xeral de Ordenación Municipal. 
Non foi a seca, foi a incapacidade do PP
Os cortes nas traídas municipais débense á incompetencia do PP
PXOM: a historia dunha estafa
Prometeron consensuar o PXOM pera van aprobar o documento de Roberto Vázquez sen cambiar unha coma e sen unha soa reunión cos veciños
Recortes no centro de saúde de Portas
Nove meses sen un dos médicos titulares. O Sergas non cubre as baixas e as vacacións do persoal do centro médico e o goberno municipal non fai nada.
Obras ilegais na finca da reitoral de Portas
O alcalde sabendo que as obras eran ilegais, retrasou intencionadamente a paralización das obras nada menos que 22 días. O que está detrás das obras é José Antonio Landín Eirín, exalcade de Barro e mentor político de Víctor Estévez.
Privatización do servizo de axuda no fogar
Víctor Estévez e o seu equipo traballarán aínda menos, a cambio, os veciños e veciñas de Portas pagaremos máis por un peor servizo.


19/12/2017

Convocatoria da asemblea aberta de Portas

O venres 22 de decembro ás 21:30 h. celebrarase unha asemblea aberta no Centro Cultural de Romai. Asuntos a tratar:

 • Novo boletín informativo.
 • Liña de traballo.
 • Asuntos varios.
Como sempre están convidad@s tod@s @s simpatizantes e amig@s.

09/11/2017

Pleno Extraordinario

O venres 24 de novembro de 2017 ás 19:00 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello solicitado polo noso grupo municipal coa seguinte orde do día:

 1. Plan Xeral de Ordenación Municipal.06/11/2017

Solicitude de pleno extraordinario - Plan Xeral de Ordenación Municipal

Hoxe rexistramos na casa do concello unha solicitude de pleno extraordinario para tratar de forma monográfica sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM):

 1. Manter unha reunión informativa entre o Pleno municipal e o equipo redactor para que este explique os cambios introducidos no PXOM con posterioridade á aprobación inicial.
 2. Iniciar un proceso de exposición pública do PXOM para divulgar entre a veciñanza a situación actual e o estado de tramitación do PXOM.
 3. Abrir un debate sobre as necesidades e obxectivos a satisfacer polo PXOM, con reunións veciñais e reunións sectoriais coas distintas organizacións e asociacións do concello, con apoio de técnicos independentes.
 4. Abrir un novo trámite de información pública do PXOM con anterioridade á aprobación provisional.
Por que o PP se presentou ás eleccións municipais tendo como eixo vertebrador do seu discurso consensuar o PXOM, e dous anos e medio despois pretenden aprobar o PXOM que lles deixou Roberto Vázquez sen cambiar unha coma, mentindo e negando calquera información aos veciños e veciñas de Portas?
31/10/2017

Nota de prensa - O administrador único da empresa responsable das obras sen licenza xunto á igrexa de Portas é José Antonio Landín Eirín, exalcalde de Barro

Víctor Estévez, que foi candidato do PP á alcaldía de Portas por mediación de Landín, négase a dar explicacións

O venres pasado, 27 de outubro, celebrouse na casa do concello de Portas un pleno extraordinario solicitado polo BNG-Asembleas Abertas para tratar de forma monográfica as obras sen licenza municipal nin a preceptiva autorización previa de Patrimonio na finca da reitoral da igrexa de Portas. O alcalde, Víctor Estévez, negouse a responder as preguntas do BNG-AA e rexeitou dar explicacións por tardar máis de 22 días en paralizar unhas obras ilegais no entorno protexido da igrexa románica de Santa María de Portas do século XII.

Por que non se fixo nada contra unhas obras tan visibles ata a denuncia do BNG-AA? Por que a arquitecta municipal tardou 5 días en facer a visita de comprobación dende a denuncia a pesares de que as obras se ven dende as oficinas municipais? Por que se deixaron pasar 4 días, de luns a venres, dende que o alcalde asinou a orde de paralización de obras ata que se lle comunica á empresa? Por que non se tomaron medidas cautelares como impoñía o informe da arquitecta municipal? Por que non se comunicou a orde de paralización ao rexistro da propiedade como esixía o informe da Secretaría? Por que non se lle comunicou a situación a Patrimonio como impón a lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia? Por que a empresa incumpre deliberadamente a orde de paralización durante máis de 7 días e non ten consecuencias? Por que o alcalde non pon en coñecemento da fiscalía o incumprimento da orde de paralización de obras como suxire o informe da arquitecta municipal? Por que o concello cualifica as obras de “reforma de muro de contención” cando non consta solicitude de licenza por escrito e polo tanto non debería saber o que se pretende construír? Por que o alcalde cualifica as obras de “reforma” cando o que se pretende facer é un muro completamente novo e distante moitos metros do preexistente muro de cachotes?

As obras estanse realizando nunha propiedade do Arcebispado de Santiago que ten alugados os terreos para crear unha plantación de viñedo á empresa “Explotación Ría de Barosa S.L.”. O administrador único de dita empresa dende que se constituíu o 26 de febreiro de 2007 e ata o 10 de outubro de 2017 foi José Antonio Landín Eirín, exalcalde do concello veciño de Barro durante case tres décadas (fonte: Infoempresa.com). Casualmente Landín cesou como administrador único da empresa ao día seguinte de rexistrar o BNG-Asembleas Abertas a solicitude de pleno extraordinario, cese que foi publicado no boletín oficial do rexistro mercantil de 19 de outubro de 2017 (Borme Pontevedra 19-10-2017).

José Antonio Landín, veciño de Briallos, parroquia natal de Estévez, presume de ser o responsable de influír neste para que encabezase a lista do Partido Popular en Portas nas eleccións municipais de 2015.

Atopámonos ante un novo episodio de trato de favor do Partido Popular a un compañeiro de partido.

O BNG-Asembleas Abertas esixe a dimisión de Víctor Estévez polo trato de favor cara o seu mentor político José Antonio Landín, a reposición da legalidade urbanística e que os feitos se poñan en coñecemento dos organismos competentes para dirimir as responsabilidades que puider dar lugar por esta desfeita en terreos protexidos.